Železničiarska

Stupava

VO VÝSTAVBE

Železničná ulica Stupava
Novostavba
Polyfunkčný objekt

Ako hlavný dodávateľ momentálne pracujeme na objekte obchodu a občianskej vybavenosti v Stupave. Štvor-poschodová stavba bude miestom pre predajňu potravín, kancelárie ale aj nerušený život neďaleko centra Stupavy.

Rok kolaudácie: vo výstavbe
počet bytov: 14