Skip to main content

Férová

nadstavba

NAŠA PONUKA

Ak bývate v bytovom dome v Bratislave a už by potreboval rekonštrukciu, využite našu ponuku Férovej nadstavby

Ponúkame Vám rekonštrukčné práce, ktorými by sme zabezpečili obnovu a modernizáciu Vášho bytového domu, čím  by sa zhodnotili aj pôvodné byty. V prípade záujmu o realizáciu rekonštrukcie a súhlas s nadstavbou bytového domu sa zaväzujeme na svoje náklady uskutočniť nasledovné rekonštrukčné práce:

1

Kompletné zateplenie fasády domu

2

Kompletná revitalizácia spoločných priestorov

3

Inštalácia nových osvetľovacích telies v spoločných priestoroch

4

Farebné riešenie fasády, podľa projektu renomovaného architekta

5

Výmena a montáž okien a dverí spoločných priestorov

6

Ďalšie práce, podľa vzájomnej dohody

Pozrite si porovnanie bytovky pred rekonštrukciou a po nej

Neváhajte nás kontaktovať

Kontakt