Skip to main content

Zostaňme

v kontakte

  inovácie a prosperita·

  inovácie a prosperita·

  inovácie a prosperita·

  Tím REEGAS s.r.o.

  Konateľ

  Ing. Martin Ďumbala
  dumbala@reegas.sk

  Konateľ

  Mgr. PhDr. PhDr. Richard Brúder
  +421948744448
  bruder@reegas.sk

  Projektový manažér

  Ing. Miloslav Doležel, PhD.
  +421 910 551 505
  dolezel@reegas.sk

  Projektový manažér

  Ing. Patrik Rusnák
  Odborne spôsobilá osoba na výkon činnosti: Stavbyvedúci č. 14087
  +421 910 505 556
  rusnak@reegas.sk

  Projektový manažér

  Mgr. Alexandra Hajnalová
  Inžiniering
  +421 904 669 994
  hajnalova@reegas.sk

  Vedúci stavieb

  Maroš Skladaný
  +421 910 400 774
  skladany@reegas.sk

  Ekonomické oddelenie

  +421 910 503 353

  Sociálne siete

  Sídlo REEGAS s.r.o.

  Štúrova 8, 811 02 Bratislava