Skip to main content

Kadnárova ul.

č. 48-52 a 54-58

REALIZOVANÝ PROJEKT

Kadnárová 48-52 a 54-58
Nadstavba a rekonštrukcia
Bytové domy

V roku 2015 sme nadstavovali hneď dva bytové domy na ul. Kadárová v Rači. Obe stavby sme zhotovili s dôrazom na detail a obnovu celého okolia. Stavby boli natoľko obľúbené že sme v roku 2018 nadstavili aj posledný bytový dom, v pôvodnom stave, v tomto okolí.  Nadstavbou týchto dvoch  bytových domov vzniklo 12 bytových jednotiek, v každom dome 6.

Rok kolaudácie: 2015
počet bytov: 12